[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Regulamin XIII Międzynarodowych Dni Wina w Jaśle – “Ogrody winne” (wystawcy winiarscy)” color=”custom” style=”shadow” border_width=”2″ accent_color=”#91404b”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Regulamin określa zasady uczestnictwa w XIII Międzynarodowych Dniach Wina w Jaśle w dniach 25 i 26 sierpnia 2018. Organizatorzy XIII MDW: Miasto Jasło; Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy „Vinum pro cultura” (odpowiedzialne za część winiarską XIII MDW), zwane dalej JSW oraz Jasielski Dom Kultury (odpowiedzialny za część kulturalną i techniczną imprezy).

 1. Warunkiem udziału w XIII MDW w Jaśle jest przesłanie drogą elektroniczną do JSW wypełnionego ZGŁOSZENIA UDZIAŁU – UMOWY (załącznik nr 1) na adres: dniwina@gmail.com. Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do wyczerpania powierzchni wystawowej, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2018. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyjmowania zgłoszeń po terminie. Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z możliwością wystawiania. Po otrzymaniu zgłoszenia JSW potwierdzi Wystawcy uczestnictwo w imprezie drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu.
 2. Lokalizację i rozmieszczenie oraz rodzaj poszczególnych stanowisk wystawienniczych określają Organizatorzy na podstawie kolejności napływu zgłoszeń oraz warunków technicznych terenu imprezy.
 3. Prezentacje winnic, degustacje oraz sprzedaż wina i innych artykułów możliwe są jedynie w wydzielonej i oznaczonej strefie na Rynku w Jaśle:
 • 25.08.2018 r. (sobota) od godz. 10.00 do 24.00;
 • 26.08.2018 r. (niedziela) od godz. 9.00 do 23.00.

Wjazd na płytę Rynku w celu rozładunku jest możliwy w sobotę 25.08.2018 do godz. 9.30 i w niedzielę 26.08.2018 do godz. 8.30.

 1. Organizatorzy zapewniają Wystawcy:
 2. a) zadaszone stoisko, tj. drewniany pawilon wystawienniczy o wymiarach około 2 x 3 m lub namiot; istnieje możliwość umieszczenia dwóch Wystawców w jednym pawilonie,
 3. b) dostęp do energii elektrycznej (gniazdo 230V + oświetlenie pawilonu); uwaga: należy zgłosić zapotrzebowanie na energię elektryczną – patrz ZGŁOSZENIE – UMOWA),
 4. c) podstawowe wyposażenie (stolik, dwa krzesełka),
 5. d) możliwość składowania wina w chłodni w czasie trwania imprezy.

Wystrój stoiska oraz wszelkie dodatkowe wyposażenie zapewnia Wystawca we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za elementy zabudowy i eksponaty Wystawcy. Za wszelkie rzeczy pozostawione na stoisku w trakcie XIII MDW i po ich zakończeniu odpowiada wyłącznie Wystawca.

 1. Wystawca zobowiązuje się do przygotowania ekspozycji w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu zwiedzających.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 1. Wystawca ma prawo do eksponowania i reklamowania swoich wyrobów i usług tylko na swoim stanowisku. Działania promocyjne nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać działalności innych wystawców oraz bezpiecznego poruszania się zwiedzających.
 2. Opłata wpisowa wynosi 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych), winnice polskie korzystają z 50 % rabatu, opłata wynosi więc 200 zł. (słownie:dwieście złotych)

płatne do 31 lipca 2018 na konto JSW: Bank Pekao S.A. I Oddział w Jaśle, nr konta:
74 1240 2337 1111 0010 5655 0033
.

 1. Wystawca przesyłający zgłoszenie na XIII MDW, powinien posiadać wpis do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 2. Wystawcy prowadzący sprzedaż wina zobowiązani są do wystąpienia o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu do Urzędu Miasta w Jaśle najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy. Na stoisku, w widocznym miejscu, należy umieścić cennik poszczególnych win za butelkę i za określoną pojemność wina w kieliszku, np.: za 100 ml, 50 ml.
 3. Degustacja win odbywa się wyłącznie w szklanych kieliszkach i z zachowaniem zasad higieny. Na terenie wydzielonym do prezentacji, degustacji i sprzedaży wina obowiązuje całkowity zakaz serwowania napojów w pojemnikach z tworzyw sztucznych i innych niż szkło. Podczas XIII MDW będzie możliwość zakupu okolicznościowych kieliszków przeznaczonych do degustacji.
 4. Wszystkich winiarzy obowiązuje bezwzględny zakaz podawania i sprzedawania alkoholu osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom nietrzeźwym.
 5. Teren Rynku, na którym odbywają się MDW, w celu zapewnienia bezpieczeństwa będzie monitorowany za pomocą monitoringu miejskiego. Wystawca zgłaszający się na imprezę jednocześnie wyraża zgodę na gromadzenie przez Organizatorów materiałów filmowych oraz fotograficznych, które bez ograniczeń będą mogły być wykorzystane w celach informacyjno-promocyjnych.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w XIII MDW w Jaśle, Wystawca jest zobowiązany do poinformowania JSW w formie pisemnej nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy, w przeciwnym razie opłata wpisowa nie zostanie zwrócona, a JSW przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości podwójnego wpisowego, czyli 800 zł brutto (słownie: osiemset złotych 00/100).

[/vc_column_text][vc_column_text]

Zgłoszenie udziału XIII MDW

Regulamin XIII MDW

Registration of participation

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5012″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]